Afsluttende opgave og eksaminering af datatekniker med speciale i infrastruktur/programmering. På ZBC Ringsted følges et formalia for rapport og opgaven, samt gang for eksamineringen er oplagt af uddannelsesministeriet. Det er datatekniker uddannelse version 8.

Gruppen

1 programmør og 3 infrastruktur, bestående af medlemmer af hjemmesiden.

Rapporten

Formalia for opgaven og rapport var præsenteret i en ny form og vi var den første årgang, som benyttede dette. Tidligere har man skrevet én længere rapport, som er hvad vi har fået undervisning i at udføre. Vores opgave skulle deles op i 2 rapporter: Process og Produkt. Udover det, har man flyttet nogle dokumenter, som tidligere var bilag, ind i rapporterne. Hver rapport måtte højst indeholde 25 normalsider (60000 tegn med mellemrum).

Process rapport: Indeholder analyser og valg a teknologier, samt begrundelse for de valg. Denne rapport var nem at udfylde og der var emner, som vi simpelthen ikke havde plads til at skrive om.

Produkt rapport: Indeholder kravspec, den endelige opsætning, brugervejledning og andre konkrete punkter om hvad produktet er eller hvordan det bruges. Hvis noget er beskrevet i denne rapport, skal det også være begrundet i process rapporten. Det gjorde, at produkt rapporten blev kortere.

Ideen med at opdele rapporterne har været, at man ville skabe en mere overskuelig opstilling af opgaven. Det er meningen, at man skal læse produkt rapporten for, at se hvad der er gjort og hvad det er. Når man så vil vide hvorfor valg af protokoller eller opsætning er gjort som det er, skal man læse i process rapporten. Vi har ikke skrevet opgaver på denne måde før og det var en stor udfordring at forholde os til. Vi kunne ikke fra starten af, danne os et korrekt overblik for hvordan rapporterne skulle se ud. Vi havde en forventning til hvordan de skulle struktureres, men da vi begyndte at få fyld på dem, kunne vi konkludere, at de ikke hang ordentligt sammen. Der blev lavet væsentlige omstruktureringer og redigering af indhold et par gange gennem forløbet for, at opfylde kravene stillet af formalia.

Opgaven

"Functions.dk er et konsulentfirma, som tilbyder opsætning af netværk og servere samt programmering, efter ønske fra kunder. Functions er blevet kontaktet af Axahosting som ønsker at udvide deres marked til Danmark. Axahosting har bedt om at få opsat 2 datacentre i henholdsvis Kolding og Albertslund, begge datacentre skal opsættes med High-availability og Axahosting har specifikt bedt om dual-home internetforbindelse og direkte forbindelse mellem datacentrene. Axahosting ønsker at der oprettes en konfigurations side, som kunder kan tilgå via internettet for at oprette nye sites, brugere, mailadresser, databaser og uploade materiale. Det er vigtigt at konfigurations siden kun kan tilgås med SSL."

Vi satte nogle klare mål for hvad produktet skulle være, både for os selv og opgaven. Vi ville undgå at skrive os ud af så meget som muligt og vi ønskede faktisk at opnå et velfungerende produkt. De mål vi satte og kravspecifikationen til opgaven lykkedes det os at overholde på stort set alle punkter.

Hardware og licenser på både server og netværk har begrænset opgaven på flere områder. Opsætningen reflekterer ikke hvordan et "rigtigt" datacenter miljø af denne størrelse ville konfigureres.

Produkt rapport
Process rapport
Netværks tegninger
Program diagram 1 / Program diagram 2 /Program diagram 3
Use cases